Share

در صدودهمین روز از اعتصاب غذای مهدی خزعلی در زندان تعدادی از فعالان سیاسی به دیدار خانواده این زندانی سیاسی رفتند.

سایت کلمه ضمن اعلام این خبر نوشته در این دیدار همسر مهدی خزعلی گفته است نزدیک به شش ماه است همسرش “در سلولی تنگ بدون هیچ‌گونه امکانات اولیه” و در شرایطی سخت نگهداری می‌شود.

وی گفته است تلفن‌های تماس او با خانواده کوتاه‌تر شده و و وضعیت جسمانی او “بسیار نگران‌کننده و خطرناک است”.

در پایان این دیدار همسر مهدی خزعلی نامه‌ای را که خطاب به مراجع دینی شیعه نوشته است خواند.

در این نامه وی پرسیده است که چرا مراجع دینی در برابر ظلمی که به همسرش می‌شود، سکوت کرده و تنها نظاره کرده‌اند.

وی در بخشی از نامه خود با بیان این‌که به وی و فرزندانش ظلم می‌شود، نوشته است: “اعلام می‌کنم جان شوهرم در خطر است.”

Share