Share

همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی می‌گوید: “در سال 1391 شاهد ایجاد شیب منفی معناداری در کاهش تعداد حاضرین در خانه‌های سلامت زنان و دختران بودیم.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، او اضافه کرد که در حال حاضر 364 زن به صورت دایم یا در مدت زمانی بیش از یک سال در 31 خانه سلامت واقع در نقاط مختلف ایران نگهداری می‌شوند. به گفته او اغلب این زنان دارای HIV مثبت یا هپاتیت هستند.

رییس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه میانگین سنی زنانی که به خانه‌های سلامت ارجاع داده می‌شوند، زیر 40 سال است، گفت که 60 درصد این زنان امکان بازتوانی دارند. بر اساس این گزارش هم اکنون در هر استان ایران یک خانه سلامت زنان و دختران راه‌اندازی شده است.

او همچنین از رشد 51 درصدی جمعیت معتاد تحت پوشش برای ترک اعتیاد خبر داد و افزود: ” تعداد جمعیت تحت پوشش درمان در سال 91، 337 هزار و 732 نفر بود که نسبت به جمعیت تحت پوشش در سال 90 به میزان 51 درصد رشد داشته است.”

Share