Share

حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هرگونه “فتنه احتمالی” در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از “آمادگی کامل” برخوردار هستند.

فیروزآبادی گفت: “نیروهای مسلح ما نیروهایی مجرب هستند که یک بار فتنه ۸۸ را تجربه کرده و با جزئیات و چگونگی مقابله با این نوع خطرات آشنا هستند.”

وی افزود نیروهای مسلح موظف هستند “نسبت به نقاطی که ممکن است از آن‌جا اتفاقی بیفتد دیده‌بانی کنند.”

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران ۲۴ خردادماه امسال برگزار خواهد شد.

Share