Share

محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفت پرونده سه نماینده مجلس هشتم در ارتباط با اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی به این دادگاه ارسال شده و قرار است به‌زودی محاکمه شوند.

افتخاری نام این سه نماینده را اعلام نکرد.

به‌گفته وی پرونده این نمایندگان قرار است در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تحت مسئولیت قاضی سیامک مدیرخراسانی مورد رسیدگی قرار گیرد.

محسن افتخاری گفت تاریخ دقیق محاکمه متهمان این پرونده هنوز در شعبه مشخص نشده و در صورت تعیین وقت اعلام عمومی خواهد شد.

تاکنون به اتهامات ۵۵ متهم مربوط به اختلاس بزرگ سه‌هزار میلیارد تومانی رسیدگی و حکم اعدام چهار محکوم اصلی پرونده نیز تأیید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تهران ارسال شده است.

دیوان عالی کشور پس از گذشت بیش از شش ماه از تجدیدنظرخواهی متهمان پرونده‌ اختلاس بزرگ سه‌هزار میلیارد تومانی، سرانجام حکم اعدام چهار متهم محکوم به اعدام این پرونده را ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۱ تأیید کرد.

Share