Share

شکارچیان سواحل خزر برای امرار معاش از سپیده صبح تا غروب که هوا رو به تاریکی می‌رود پرندگان از جمله اردک و غاز را با شلیک گلوله‌های سربی شکار می‌کنند.

13920202172123824_PhotoL

 عکس: حامد خورشیدی، فارس

Share