Share

حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تغییر اجرای شیوه سنگسار در قانون مجازات اسلامی جدید خبر داد.

این نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفت: “سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است.”

او با اشاره اینکه یکی از اصلاحات شورای نگهبان در ارتباط با سنگسار بوده، ادامه داد: “در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می‌گیرد.”

به گفته این نماینده مجلس، شورای نگهبان اعلام کرده بود: “بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند.”

حسینعلی امیری، عضو شورای نگهبان روز شنبه، هفتم اردیبهشت ماه جاری از تصویب نهایی لایحه مجازات اسلامی در این شورا خبر داد و کار بررسی این لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است.

Share