Share

رئیس ستاد ملی زن و خانواده از تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار در این ستاد خبر داد و گفت بر اساس این طرح 100 تا 200 هزار زن‌سرپرست خانوار تا پایان سال جاری بیمه خواهد شد.

به گزارش تارنمای مهرخانه، مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در نشست خبری روز یکشنبه هشتم
اردیبهشت ماه گفت تا پایان برنامه پنجم توسعه یک میلیون زن خانه‌‌دار و تا پایان برنامه هفتم توسعه 19 میلیون زن خانه‌‌دار ایرانی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

به گفته او براساس پیشنهاد مرکز امور زنان، بیمه زنان خانه‌دار سه دهک پایین جامعه بر عهده سازمان بهزیستی و کمیته امداد، چهار دهک میانی به عهده دولت و سه دهک بالا به عهده خود افراد است.

مجتهدزاده بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار را یکی از مشوق‌‌های فرزندآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده است.

Share