Share

 اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت از مهدی خزعلی، زندانی سیاسی در ایران خواست که به این اعتصاب غذا پایان دهد.

به گزارش تارنمای کلمه، هاشمی رفسنجانی در تماس با خانواده خزعلی “ضمن اظهار تأسف در خصوص بازداشت وی از خانواده خزعلی درخواست کرد تا پیامش را به آقای خزعلی برسانند و از وی بخواهند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.”

هاشمی رفسنجانی در پیامش به خزعلی گفته است: “به آقای خزعلی بگویید آن‌چه بیشتر مد نظر شما بود که صدای شما به مسئولین و مردم رسیده شود محقق شده است لذا از شما خصوصاً به لحاظ شرعی که بر این نکته تأکید فراوان دارم می‌خواهم که به اعتصاب غذای خود پایان دهید.”

مهدی خزعلی بیش از ۱۰۰ روز است که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

وی هفته گشته، برای چند دقیقه و به “احترام مادرش” که به ملاقات او در زندان اوین رفته بود، اعتصابش را شکست اما پس از آن اعلام کرد که همچنان به “بازداشت غیر قانونی” خود اعتراض داشته و تن به این “ظلم” نخواهد داد و تا محقق نشدن حق قانونی‌اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

Share