Share

جعفرگل محمدی، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران می‌گوید کارکنان زن این دانشگاه از سال جاری موظف به پوشیدن لباس فرم هستند.
او به خبرگزاری مهر گفت که این لباس فرم در راستای رعایت “حجاب و عفاف” به کارکنان این دانشگاه داده می‌شود.

به گفته محمدی کارکنانی که از این لباس استفاده نکنند به کمیته انضباطی کارکنان فراخوانده خواهند شد.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه اینکه حجاب و پوشش اساتید دانشگاه نیز کنترل خواهد شد، ادامه داد: “در چند سال اخیر اساتید خانم‌هایی که وارد دانشگاه می شوند، قبل از استخدام به آنها گفته می‌شود که باید حجاب و نوع پوششی که در دانشگاه عنوان شده است را رعایت کنند و اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفت، دانشگاه هم می‌تواند قرارداد آنها را یک طرفه فسخ کند. در واقع این موضوع شرط ضمن عقد قرارداد همکاری است.”

او با اشاره به جداسازی بوفه‌های دانشجویی گفت در بعضی از سالن‌های مطالعه و قرائت‌خانه دانشگاه هم که “محل اختلاط” دختران و پسران بود، جداسازی اعمال شده است.

Share