Share

کاهش بیست و هشت درصدی بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۹۲ اعتراض جامعه باستان‌شناسی ایران را برانگیخته است. در میان فعالیت‌های مختلف سازمان میراث فرهنگی، بخش باستان‌شناسی با بیشترین کاهش بودجه رو به رو شده است. نهاد غیردولتی جامعه باستان‌شناسی ایران از مجلس خواسته است با دیدی فراجناحی و به دور از ملاحظات سیاسی بودجه این سازمان را مرود بازبینی قرار دهد. خدمات موزه‌ای نیز در بودجه امسال با کاهش محسوسی  رو به رو شده است. باستان‌شناسان هشدار داده اند کاهش اعتبارات به حفاظت از محوطه‌های باستانی در ایران آسیب‌های جبران ناپذیر وارد خواهد کرد

Share