Share

فیلم «مرز ناامیدی»، ساخته نیما سروستانی زندگی چهار کولبر ایرانی را روایت می‌کند: سه مرد و یک زن. یکی از این چهار تن، «شادمان» در سیزده‌سالگی مرده است. «مرگ» و «رنج زندگی» او، با دیگر کولبران فیلم رابطه‌ای آینه‌وار دارد: از طریق داستان زندگی سه کولبر دیگر، «شاهو»، «ریبوار» و «مادر شادمان» با دشواری‌های زندگی شادمان آشنا می‌شویم و با مرگ او، به ژرفای هراس زندگی روزانه کولبران کرد راه می‌یابیم.

Share