Share

کشف جدید درباره پستاندارانى که به خواب زمستانى فرو می‌روند، پرواز کوچک‌ترین روبات پرنده دنیا، هجده روز در شرایط بازسازی‌شده‌ی یک ایستگاه فضایی با دو روبات «فلوبی» و «نائو» و خطری که از بیخ گوش تلسکوپ فضایی «فرمی» گذشت، خبرهایی هستند که در این مجله درباره آن‌ها می‌شنوید.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130514_SiavashMovahed_Science_Weekly_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]

Share