Share

نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است: “صدها پلیس زن در بخش‌های مختلف امنیتی، جنایی و مبارزه با تروریست  فعالیت دارند.”

به گفته‌ دانش، بانوان پلیس در تمام مراکز آموزشی وزارت کشور در حال آموزش هستند. او افزوده است: کسانی که به پلیس می‌پیوندند باید دوره دبیرستان را به پایان رسانده باشند. اما برای کسانی که از سال‌های گذشته به پلیس پیوسته‌اند دوره‌های سوادآموزی برگزار می‌شود.

در عین حال شمار بانوانی که به صفوف پلیس ملی پیوسته‌اند، به این باوراند که بانوان پلیس می‌توانند، در دفاع از حقوق زنان و خدمت به وطن مانند مردان نقش داشته باشند.

آنان تلاش دارند تا زنانى را که قربانی خشونت می‌شوند، کمک کنند و راه حل نجات آنها را دریابند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130515_PoliceWomen_Afghanistan_LinaAria.mp3[/podcast]

Share