Share

خانواده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبران معترضان به رخدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ ، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند که برخی رسانه‌های “وابسته به جریان اقتدارگرا” به نقل از این سه فعال سیاسی که در حصر خانگی هستند، “خبرسازی و شایعه‌پراکنی” کرده‌اند.

به گزارش تارنمای کلمه در این اطلاعیه آمده است که این رسانه‌ها، “با سوء استفاده از حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد” از قول آنها اخبار “کذب” انتخاباتی منتشر می‌کنند.

این سه چهره سرشناس جنبش سبز در ایران از ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند.

خانواده این سه فعال سیاسی می‌گویند که بستگان در حصر آنها با “محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید امنیتی” مواجه هستند و ” تاکنون اظهار نظری درباره انتخابات نداشته‌اند”.

بر اساس این بیانیه اخبار مربوط به زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی “تنها از طریق مجاری و رسانه‌های موثق مورد اعتماد معتبر خواهند بود.”

Share