Share

تشکل اتحاد جمهوری خواهان، در روزهای ۱۱ و ۱۲ مه به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس، همایشی در برلین برگزار کرد که به توجه به همزمانی آن با پایان مهلت ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری و مشخص شدن کاندیداهای احتمالی ، یکی از محورهای اصلی این همایش انتخابات ریاست جمهوری آتی بود.

آن طور که در وب سایت این تشکل آمده، اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند.

در ارتباط با برگزاری این همایش و مواضع وصحبت های طرح شده در رابطه با انتخابات آتی با مهدی فتا پور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران گفتگویی انجام داده ایم.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130519_MehdiFataPour_Elaction_FarshadMohammadi.mp3[/podcast]

Share