Share

 مهدی خزعلی، زندانی سیاسی در ایران پس از ۱۴۰ روز به اعتصاب غذایش پایان داد.

به گزارش تارنمای کلمه، محمدصالح خزعلی، فرزند این زندانی سیاسی گفت: “پدرم روز شنبه خبردار شدند که آقای هاشمی کاندیدی ریاست‌جمهوری شدند و به همین دلیل همان روز به اعتصاب خود پایان دادند.”

وی افزود: “پیش از این آقای هاشمی برای پدر پیغام فرستادند و از ایشان خواسته بودند که به اعتصاب خود پایان دهند، وقتی ما پیام را به پدر دادیم گفتند که به آقای هاشمی بفرمایید اگر شما کاندیدای ریاست جمهوری شوید من حتما اعتصابم را تمام خواهم کرد.”

مهدی خزعلی نهم آبان ماه سال گذشته در جلسه سرای اهل قلم به اتفاق سایر شرکت کنندگان بازداشت شد.

بعد از مدتی همه شرکت‌کنندگان این جلسه آزاد شدند اما خزعلی هنوز در حبس است.

Share