Share

کمبود آرد و نان در کرج باعث شلوغی نانوایی‌ها و در مواردی درگیری بین مردم و نانوایان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهمیه‌بندی آرد و به دنبال آن کمبود نان و کاهش زمان پخت نان، صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها این روزها اعتراض‌هایی را به همراه داشته است.

یکی از شهروندان کرجی به مهر گفته است: “علاوه بر کاهش زمان پخت و یک شیفت شدن، بسیاری از این نانوایی‌ها تعداد محدودی نان به مشتریان می‌دهند و همین موجب هجوم برخی از شهروندان به نانوایی‌ها شده است که اغلب اوقات باعث مشاجره مشتریان با یکدیگر و حتی با نانوا می‌شود که واقعا افراد از خرید نان پشیمان می‌شوند.”

بر پایه این گزارش  از طرفی خود نانوایان نیز به جرگه معترضان پیوسته‌اند و تقصیرها را به گردن کاهش آرد و سهمیه‌بندی آن می‌اندازند و به گفته نانوایان، تصمیم‌های بی‌مورد سازمان غله در  خصوص کاهش سهمیه روزانه آرد، سبب ایجاد صف‌های طولانی درمقابل نانوایی‌های این شهرستان شده است.”

در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد کمبود آرد و نان در ایران منتشر شده است.

Share