Share

در تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ نبرد تاریخی ایران و عراق آغاز شد. خرمشهر به دلیل هم مرز بودن با عراق از اولین نقاطی بود که مورد حمله دشمن قرار گرفت. مردم و نیروهای بومی به مدت ۳۵ روز در این شهر مقاومت کردند که در آخر این شهر توسط نیروهای بعثی اشغال شد. سرانجام پس از۵۷۸ روز اشغال این شهر در سوم خرداد ۱۳۶۱، آزاد شد.

۳۰ سال گذشت، این شهر هنوز بوی باروت می‌دهد و مردمان خرمشهر در انتظار بازسازی این شهراند.

IMG09195741

عکس: خسرو پرخیده، مهر

 

Share