Share

شهروندان کابلی پس از تحمل یک روز خشونت خونین، بمب‌ گذاری، تیراندازی و جنگ درون‌شهری، صبح ۲۵ ماه مه خود را با بالن‌های صورتی رنگی آغاز کردند که داوطلبان حامی صلح در سطح شهر توزیع می‌کردند.

AFGHANISTAN-UNREST-ART-OFFBEAT

«ما به بادکنک‌ها باور داریم» کمپینی هنری و ضد خشونت است که قصد دارد  کمی خلاقیت و رنگ به شهری ببخشد که چندین دهه گذشته را قربانی جنگ، خون‌ریزی و خشونت بوده است. هدف این پروژه هنری، ترویج صلح است؛ داوطلبان بیش از ۱۰ هزار بادکنک نئون صورتی را در سطح شهر پخش کردند تا نمادی برای امید به زندگی صلح‌آمیز باشد.

این کمپین هنری، ایده هنرمند آمریکایی یازمنی آربولدا (Yazmany Arboleda) است. آربولدا، معمار و هنرمند مستقر در شهر نیویورک است که به استفاده از هنر مشارکتی برای ایجاد تغییر باور دارد.

تصاویر: مسعود حسینی، خبرگزاری فرانسه.

Share