Share

کنسرن نفت و گاز توتال فرانسه در آمریکا به دلیل پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه به مقام‌های ایرانی ۳۹۸ میلیون دلار جریمه شد.

به گزارش رویترز، وزارت دادگستری و کمیسیون نظارت بر بورس آمریکا توتال را متهم کرده است که این میزان رشوه را توسط واسطه‌های خود در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به مقام‌های ایرانی پرداخت کرده تا امتیاز فعالیت در میدان‌های نفتی و گازی ایران را به دست آورد.

کنسرن توتال که در بورس آمریکا ثبت گردیده بر اساس قوانین آمریکا جریمه شده و باید ۱۵۳ میلیون دلار به کمیسیون نظارت بر بورس آمریکا و ۲/ ۲۴۵ میلیون دلار نیز به حساب وزارت دادگستری آمریکا پرداخت کند.

Share