Share

قدمت ساخت ظروف دیزی سنگی در مشهد به ۱۴ قرن می‌رسد. به باور سنت آشپزی بومی در این منطقه، دیگ‌های سنگی که از بلوک‌های سنگ سرپانتین تراشیده می‌شوند، مزه دیزی را بهتر می‌کنند.

13920310155848256_PhotoL

عکس: نیما نجف‌زاده، فارس

Share