Share

گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت‌ها در اسفند ۹۱ نشان می‌دهد تورم ۴۰‌ درصدی بوده است.

روزنامه بهار نوشته است، بر اساس این گزارش شاخص قیمت‌ها در این ماه نسبت به ماه قبل سه درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در اسفند‌ماه سال ۹۱ شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات نسبت به ماه قبل ۶/۷ ‌درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۸/۵ ‌درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نسبت به ماه قبل ۰/۷ ‌درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰/۸ ‌درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه پوشاک و کفش در اسفند‌ماه ۹۱ نسبت به ماه قبل ۴/۸ ‌درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹‌ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص گروه پوشاک و کفش در اسفند‌ماه ۹۱ نسبت به ماه قبل ۴/۸ ‌درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹‌ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین  شاخص گروه بهداشت و درمان در اسفند‌ماه گذشته نسبت به ماه قبل ۰/۸ ‌درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹/۸ ‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص قیمت مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰/۵ ‌درصد است.

Share