Share

elections_debate1ده روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است .

در حالی که یکی از مهم ترین مشکلات و دل‌نگرانی‌های مردم ایران مسایل اقتصادی، تورم و بیکاری، گرانی و تحریم‌های بین‌المللی است که اقتصاد ایران را فلج کرده، هشت نامزد معرفی شده هنوز طرحی اساسی برای از میان برداشتن این مشکلات اساسی امروز جامعه ی ایران ارائه نداده‌اند.

در مناظره های تلویزیونی و کارزار انتخاباتی مهم‌ترین موضوع‌هایی که در این مورد مطرح کردند انتقاد از سیاست‌های اقصادی احمدی‌نژاد وکاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بود که هر هشت تن بر سر آن توافق داشتند. در دیگر طرح‌ها و وعده‌ها، انتقاد از واردات قره‌قوروت از چین از سوی غرضی ، ساختن چوب بستنی در روستاها برای اشتغال از سوی جلیلی، صد روز وقت برای حل مشکل اقتصادی از سوی ولایتی و وعده‌ی ایجاد سالانه یک میلیون شغل و بردن اقتصاد به تعمیرگاه از سوی رضایی مطرح شده است.

ایرج ادیب‌زاده در مورد این نگاه نامزدهای انتخابات به مساله بحرانی اقتصاد ایران با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های فرانسه گفت‌وگو کرده است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130603_JamshidAssadi_Election_Economy_Iran_IrajAdibZadeh.mp3[/podcast]

Share