Share

کمبود آرد در شهرهای ایران به روستاها نیز رسیده است. در تازه‌ترین خبر گزارش شده که کمبود آرد باعث نارضایتی روستائیان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، “در دوسال گذشته، روستاها به شکل سازمان‌یافته رنگ آرد را به چشم ندیدند به طوری که برای تأمین آرد به نزدیک‌ترین نقطه شهری مراجعه می‌کردند.”

فارس می‌گوید: “مفسده‌انگیز بودن توزیع آرد، سودهای هنگفت، عدم توزیع آرد روستایی در مناطق روستایی و عشایری و عملکرد ضعیف سازمان تعاون روستایی و امور عشایر در توزیع آرد بر کسی پوشیده نیست.”

در ماه‌های اخیر گزارش‌های در مورد کمبود آرد و نان و تعطیلی شماری از نانوایی‌ها در شهرهای ایران منتشر شده است.

Share