Share

کمبود آرد در شماری از شهرهای ایران باعث بروز نگرانی‌هایی در صنف نانوایان شده است.

هفته‌نامه محلی “کار و تلاش” ارومیه نوشته است: “به گفته نان‌پزان برخی نانوایی‌ها آرد برای پخت نان پیدا نمی‌کنند، خبرهای درگوشی نشان از فروش غیرقانونی آرد به کشورهای دیگر از مبدأ آذربایجان غربی دارد.”

این نشریه افزوده است: “نا‌ن‌پزان می‌گویند دولت به ما آرد نمی‌دهد، مسئولین شرکت غله هم می‌گویند آرد به اندازه کافی در انبار داریم و مردم هم با شکل‌دادن صف‌های طویل خواستار نان داغ تازه هستند.”

اما عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفته است: “مشکلی در مورد توزیع و ذخایر گندم و آرد در کشور وجود ندارد.”

به گفته وی کمبود آرد در استان‌ها و شهر‌های مختلف “صحت ندارد.”

قبادی افزود: “با توجه به این‌که امکان قاچاق آرد و گندم وجود دارد، توزیع این کالاها با نظارت بیشتری انجام می‌شود و همین مسأله ممکن است این احساس را به‌وجود آورد که کمبود آرد وجود دارد.”

Share