Share

فشار بر روی طبقه کارگر ایران امروز پیش از هر زمان دیگر احساس می شود. از سویی گران شدن مواد غذایی، دارو و مسکن، از سوی دیگر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، اخراج وسیع کارگران و بالاخره محدودیت در ایجاد سندیکاهای کارگری، علل این فشار بر روی طبقه  کارگر ایران است. هرساله دولت جمهوری اسلامی هیاتی را به نمایندگی از کارگران ایران به سازمان جهانی کار در ژنو اعزام می کند. این اجلاس هم اکنون در ژنو جریان است و قرار است روز ۱۳ ژوئن کولکتیو بین المللی کارگری متشکل از سندیکاهای فرانسه و نهادهای کارگری دیگر در همبستگی با کارگران ایران در آنجا تظاهراتی ایستاده , برای حمایت از کارگران ایران برگزار کنند. پانته آ بهرامی درگفت‌وگو با  صدیق اسماعیلی ازاتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران به علل این اعتراض پرداخته‌ است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130611_PanteA_IOLSedighE.mp3[/podcast]

Share