Share

88D36684-5223-4297-ACDC-0F81DCE8904C_mw800_s

«چهار سال پیش در چنین روزهایی» عنوان یک مجموعه سه قسمتی است که به مرور روزهای پیش از انتخابات و پس از انتخابات می‌پردازد و به نوعی یادآوری اتفاقات از نقطه نظر روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی است.

hamianmoosavi

در قسمت اول از این مجموعه به سراغ روزهای پیش از انتخابات رفته‌ایم. روزهایی که امید به تغییر و اعتماد نسبی به صندوق‌های رای مشخصه اصلی آن‌ها بود.
روایت‌های آن روزها را از زبان روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بشنوید.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130612_FourYearsAgo_SamiraTolouee.mp3[/podcast]

Share