Share

Mangozin-250x250تارنمای «من‌گزین» به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است. «من‌گزین» خود را یک آزمون برای سنجش گزینش‌ها و گرایش‌های مخاطبان ایرانی معرفی کرده و بر آن است که ابزاری برای خودشناسی سیاسی – اجتماعی باشد.
در جوامع غربی، بسیاری در ایام نزدیک به انتخابات از این‌گونه خودسنجی‌ها استفاده می‌کنند تا ارزیابی از موضع سیاسی و اجتماعی خود نسبت به مسائل مختلف جامعه داشته باشند. بسیاری از شهروندان با این شیوه نزدیکی یا دوری خود را با احزاب یا کاندیداهای مختلف انتخاباتی می‌سنجند. اما این خودسنجی، با توجه به شرایط سیاسی ایران و نبود حزب‌های سیاسی مختلف چقدر برای این جامعه کاربرد دارد؟
حسین قاضیان، جامعه‌شناس و طراح «من‌گزین»، در گفت‌وگو با لیدا حسینی‌نژاد در مورد این آزمون و کاربرد و اهمیت آن برای مخاطبان ایرانی توضیح می‌دهد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130613_HosseinGhazian_ManGozin_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]

Share