Share

محسن معین، عضو شورای شهر شیراز گفت: “زمانی که نظارت بر انتخاب درست نباشد، برخی از جوانان به جنسیت، زیبایی، تبلیغات و جوان بودن رای می‌دهند.”

به گزارش تارنمای محلی شیرازنا، معین افزود: “نظارت بر کاندیداها در انتخابات شوراها ناکافی است و باید در قوانین آن بازنگری شود.”

به گفته وی “انتخاب عضو شورا از طریق نظرخواهی از مراجع چهارگانه حرکتی باز است، بلکه باید صلاحیت یک نامزد حضور در شورای شهر از طریق شورای نگهبان و مثل نمایندگان مجلس تایید شود.”

انتخابات شوراها تنها انتخاباتی در ایران است که شورای نگهبان بر آن نظارتی ندارد و نظارت بر آن بر عهده مجلس این کشور است.

Share