Share

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری را “اعلام انزجار از کلّه‌شقی، قانون‌گریزی و فراز و فرودهای افراط و تفریط” عنوان کرد و به مردم ایران برای شرکت در انتخابات “دست‌مریزاد” گفت.
در این بیانیه آمده است: “انتخابات ۲۴ خرداد فقط یک رویداد سیاسی نبود، بلکه یک اتفاق فرهنگی، یک هشدار اقتصادی و یک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کلّه‌شقی، قانون‌گریزی و فراز و فرودهای افراط و تفریط و برگشت به راه اعتدال و عقلانیت است.”
به گفته هاشمی رفسنجانی: ” این انتخابات و نتایج معنادار آن درس‌های فراوانی در ابعاد سیاست داخلی و خارجی داشت که واکاوی و یادآوری آن از ضرورت‌های تحلیل‌های منطبق بر واقعیت‌ها است.”
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرده است که این انتخابات “به تحریف‌کنندگان تاریخ درس داد که مردم پازل‌های بریده شده از قیچی تحریف و سانسور را در واقعیت‌های جامعه پیدا می‌کنند و نمی‌گذارند تحریف در تاریخ نهادینه شود وز مان شادمانیِ مقبولیت دروغ‌پراکنی‌ها تا اولین فرصت ممکن برای اعلام بیزاری عمومی است.”

Share