Share

روز پنجشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳، عده ای از فعالان حقوق اقلیت‌های دینی مقابل دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن تجمع کردند تا به حکم هشت سال زندان کشیش سعید عابدینی، اعتراض کنند.

سعید عابدینی کشیش ایرانی-آمریکایی است که به اتهام تبلیغ مسیحیت و ارتباط با کلیساهای خانگی نوکیشان مسیحی دستگیر شد و سپس به هشت سال زندان محکوم شد. نغمه همسر کشیش عابدینی و شرکت کنندگان در این تجمع، خواستار آزادی سعید عابدینی بودند و اقدام حکومت ایران در نادیده گرفتن آزادی‌های مذهبی و نقض حقوق بشر را محکوم کردند.

IMG_5372

عابدینی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین در تهران زندانی است.

منبع: بنیاد برومند

Share