Share

نمایندگان مجلس ایران امروز با ۱۲۷ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر، یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح نمایندگان خواستار ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری شدند.

این طرح به امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود و با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف اصلی آن تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه و تهیه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه خواهد بود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶۰ سال توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور جدید ایران، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را یکی از اقدامات آینده خود در مقام ریاست جمهوری عنوان کرده بود.

Share