Share

اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی و ملیت‌های غیر فارس ایران در همایش «آینده ایران پس از احمدی‌نژاد» شرکت کردند.

در این همایش که در روز سه شنبه ۱۱ ژوئن در کاخ سازمان ملل در ژنو برگزار شد، جلسه‌ای نیز برای پرداختن به مسئله حقوق ملیت‌های بدون دولت توسط سازمان UNPO ترتیب داده شد.

Share