Share

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: “به دلیل سیاست‌های قوه قضائیه و مسائل بین‌المللی و حقوق بشری، اعدام مجرمان در ملاءعام تجویز نمی‌شود.”
به گزارش خبرگزاری فارس، انصاری افزود: “اگر در گذشته اعدامی در ملاءعام صورت می‌گرفت، به دلیل وجود شرایط استثنایی بود، ولی با توجه به تصویربرداری این گونه مراسم و پخش آن در رسانه‌های دنیا، دیدگاه قوه قضائیه این است که دیگر اعدام در ملاعام صورت نگیرد.”
اعدام در برابر دیدگان مردم همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر بوده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، ایران پس از پین بیشترین اعدام‌ها را در جهان دارد.

Share