Share

در حالی‌که سیل و رانش زمین در شمال هند تا کنون بیش از ۶٠٠ کشته برجای گذاشته است، مقامات این کشور احتمال می‌دهند تعداد قربانیان به ١٠٠٠ برسد.

در اثر این باران‌های موسمی که شدت آن در ۶٠ سال اخیر بی‌سابقه بوده، بیش از ۴٠ هزار نفر در منطقه کوهستانی اوتاراکاند محاصره شده‌اند و در انتظار نیروهای نجات هستند.

کوهستانی بودن منطقه، ادامه بارش تند باران و تخریب پل‌ها و خیابان‌ها در اثر سیل، امداد رسانی به قربانیان این حادثه را دشوار کرده است.

پیش از این اعلام شده بود که از زمان آغاز این سیل بیش از پنج هزار نفر در ایالت اوتاراکند ناپدید شده‌اند.

باران‌های موسمی هند هر سال از ماه ژوئن تا سپتامبر ادامه دارد.

Share