Share

حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه ایران می‌گوید که در سال گذشته سرقت با ۱۲ درصد، در رتبه اول جرایمی که برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود قرار داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت که “ضرب و جرح” و ” ایراد صدمه بدنی” رتبه‌های بعدی جرایم را داشتند و نگهداری مواد مخدر با سه درصد در رتبه هفتم بوده است.

بر اساس این گزارش در سال گذشته بیش از شش میلیون پروند قضایی در دادگاه‌های ایران بررسی شده است و پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی با ۱۱ درصد افزایش روبرو بوده‌اند.

به گفته این مقام قضایی ورودی پرونده‌ها به دادسراها ۹ درصد و به دادگاه انقلاب نیز ۶ درصد افزایش داشته‌اند.

Share