Share

ابراهیم نکو، عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا استان تهران گفت احتمال ابطال انتخابات شوراها در برخی حوزه‌ها وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نکو افزود: “تاکنون شکایت‌هایی درخصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران به شورای عالی نظارت ارائه شده است.”

وی گفت: “صحت و سقم برخی شکایت‌هایی که به دست هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان تهران رسیده، مشخص نیست و بر اساس مستنداتی که از قبیل فیلم و گزارشات وجود دارد شکایت‌ها را بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری خواهیم کرد.”

به گفته این نماینده مجلس “برخی گزارش‌ها و مستندات نشان از تأثیرگذاری بر انتخابات شوراها دارد که باید صحت و سقم آن‌ها مشخص شود.”

Share