Share

گوگوش

چهارسال پیش هم‌زمان با شکل‌گیری جنبش سبز در ایران ترانه‌های بسیاری از گروه‌ها و سبک‌های مختلف در حمایت از این جنبش ساخته شد که می‌توانست برای معترضین الهام بخش باشد. در مجموعه برنامه «ترانه‌های سبز» محمود خوشنام به این آثار می‌پردازد. خوشنام امروز به ترانه‌ای از گوگوش با نام »من همون ایرانم» پرداخته که در سال ۸۸ و همزمان با ناارامی‌های ایران پخش شد.

Share