Share

دادگاه عالی آمریکا، بالاترین نهاد قضایی این کشور قانون فدرال ازدواج در ایالت کالیفرنیا را که طبق آن ازدواج به‌عنوان پیوند یک زن و یک مرد شناخته شده بود تغییر داد و بار دیگر با ازدواج همجنسگرایان موافقت کرد. در پی این تصمیم، دگرباشان جنسی در سراسر آمریکا جشن گرفتند.

000_Was7679979

در همین زمینهموافقت قانونی دادگاه عالی آمریکا با ازدواج همجنسگرایان در کالیفرنیا

عکس: خبرگزاری فرانسه

Share