Share

ناصر سراج، قاضی پروندهمهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود نواقصی در پرونده وی خبر داد و گفت این پرونده پس از رفع نواقص از دادسرا به دادگاه فرستاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سراج گفت پس از ارسال پرونده به دادگاه، برای محاکمه وقت تعیین خواهد شد.

به گفته وی پرونده مهدی هاشمی برای تحقیقات هنوز به زمان زیادی نیاز دارد.

قاضی سراج، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران پیشتر از برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت خبر داده بود.اما محاکمه مهدی هاشمی به دلیل موافقت دادگاه با درخواست مهلت متهم در این روز برگزار نشد.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ایران مقیم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد. او روز یکشنبه ۲۶ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

Share