Share

مقامات قضایی با فشار به خانواده سعید کلانکی، عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر اقدام به ضبط وثیقه او کردند.

به گزارش تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر، اداره اجرای احکام از خانواده سعید کلانکی خواسته است که وثیقه یک‌صد میلیون تومانی او را به صورت ۲۱ میلیون تومان را به صورت نقد و اقساط ماهانه دو ملیون و پانصد هزار تومان به مدت ۳۶ ماه پرداخت کند.

مقامات قضایی پیش از موافقت با قسط‌بندی وثیقه قصد تخلیه منزل مسکونی خانواده سعید کلانکی و مزایده و فروش آن را داشتند.

بر اساس این گزارش، خانواده کلانکی منزل مسکونی‌شان را به عنوان وثیقه آزادی فرزندشان معرفی کرده بودند و در حال حاضر نیز امکان پرداخت این اقساط ماهانه را ندارند.

سعید کلانکی که تا کنون پنج مرتبه بازداشت شده، از سوی دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. مقامات قضایی دادسرای شهید مقدس زندان اوین در دو سال گذشته چهار مرتبه با اخطار کتبی به خانواده او، خواهان معرفی‌اش به زندان شده بودند.

Share