Share

انجمن دفاع از حقوق انجمن دفاع از مصدومین شیمیایی سردشت در بیانیه‌ای بە مناسبت بیست و ششمین سالگرد بمباران هفت تیر ماه این شهر، از “نبود امکانات و استانداردهای لازم برای زندگی و ادامه حیات مجروحان شیمییایی در شهر سردشت” انتقاد کرد.

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در تارنمای کردپا منتشر شده، آمده است: “اقدامـات وزارت امورخـارجه برای پیگیری و تعقیب شکایـات قربـانیان شیمیایی در مراجع قضـایی بین المللی و محاکم خارجی متناسب با وظیفه ذاتی آن وزارت خانه نبوده و تداوم فرصت سوزی های موجود موجب تضییع حقوق مردم غیرنظامی که متضرر از اثرات زیانبار وسیع جنگ شده اند خواهد بود.”

این بیانیه همچنین اجرا نشدن “کامل و دقیق” قانون الزام دولت به شناسایی جانبازان شیمیایی از سوی ارگان های مسئول را فاقد “توجیه منطقی و قانونی” دانسته و آورده است: “هدف اصلی تدوین کنندگان این قانون ، پایان بخشیدن به شرایط ناگوار قربانیان شیمیایی فاقد درصد و شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی هشت هزار مجروح شیمیایی بوده که متأسفانه تاکنون فقط ٢٠ درصد قربانیان مورد شناسایی و احراز مجروحیت قرار گرفته‌اند “.

شهر سردشت در هفتم تیرماه سال ١٣۶۶ هدف حملات شیمیایی عراق قرار گرفت و عوارض آن هنوز در میان ساکنان این منطقه دیده می شود.

Share