Share

شخصیت‌های مختلف فرهنگی و سیاسی از جمله محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران با نسرین ستوده، فعال حقوق بشر که هفته گذشته از زندان به مرخصی آمد؛ دیدار کردند.

در همین زمینه: محمدخاتمی با نسرین ستوده دیدار کرد

0,,16921061_303,00

Share