Share

گفتمان اصلی در رسانه های فارسی زبان در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲حول افرادی می‌گشت که در انتخابات شرکت کردند.

جلال ایجادی

جلال ایجادی

در یکی دو ماه اخیر، کمتر رسانه ای به اقلیتی که رای ندادند توجه داشت؛ اقلیتی که رشدی سریع بین انتخابات ۸۸ تا ۹۲ داشت. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران طبق آمار وزارت کشور حدود ۷۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این آمار، در مقایسه با انتخابات قبلی که ۸۵ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند، افت شدیدی را نشان می‌دهد. حتی در تهران از حدود پنج میلیون نفری که واجد شرایط بودند، حدود دو و نیم میلیون نفر، یعنی ۵۰ درصد از جمعیت یادشده رای ندادند. در کل حدود ۳۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات اخیر ریاست جمهوری  شرکت نکردند.

آیا ندادن رای نیز یک حق است؟ به طور کلی درجه دموکراسی تا حدودی با به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ارزیابی می‌شود. حال پرسش اینجاست که این ۳۰ درصد که اقلیت بزرگی را تشکیل می‌دهند، از چه گروه‌ها و طبقاتی تشکیل شده‌اند و خواسته‌اشان چیست؟ این گروه از مردم با چه انگیزه‌هایی رای ندادند؟

جلال ایجادی، جامعه شناس، در گفت‌وگو با پانته‌آ بهرامی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130702_NotVotingMovement_JalalIjadi_PanteaBahrami.mp3[/podcast]

Share