Share

شرکت توزیع برق کرمانشاه، برق روستای “بان ریون” را به‌طور کامل قطع کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، یکی از اهالی این روستا که نامش فاش نشد، گفت: “چند ماه پیش یکی از اهالی این روستا اقدام به استفاده از برق دکل می‌کند که این امر باعث مرگ وی می‌شود و بر همین اساس شرکت توزیع برق کرمانشاه، برق تمام ساکنان را قطع می‌کند.”

وی افزود: “شرکت توزیع برق کرمانشاه با نگاهی قهرآمیز به روستائیان نگاه می‌کند.”

این فرد گفت: “در این مدت که روستائیان از نعمت برق محروم شده‌اند، بسیاری از مردم روستا به علت این‌که نتوانسته‌اند از وسایل برقی خود مانند یخچال استفاده کنند، دچار بیماری و مشکلات جسمی شده‌اند.”

Share