Share

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس ایران در مورد حکم دادگاه کهریزک درباره سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم اصلی این پرونده، گفت: “ضرری که مرتضوی به حیثیت نظام و مدیریت کشور زد، خیلی بیشتر از این‌هاست که بشود فقط در این پرونده و با این حکم جبرانش کرد.”

توکلی افزود اگر تمام اتهامات سعید مرتضوی مطرح می‌شد ماجرا نتیجه دیگری پیدا می‌کرد اما چنین نشد.

این نماینده مجلس گفت دادستان پیشین تهران متهم به معاونت در قتل بود و “زمانی که کسی متهم به قتل می‌شود، حکم نهایی‌اش می‌تواند میان آزادی و اعدام‌نوسان کند.”

به‌گفته توکلی “نتیجه بستگی دارد به این‌که قاضی پرونده تا چه حد این اتهام را وارد بیابد، نه این‌که حق مطلب چیست.”

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، قاضی شعبه اول دادیاری دادگاه انقلاب، متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک هستند.

دادگاه کیفری سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده در مورد اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی بی‌گناه شناخته شد اما به اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد.

Share