Share

روز چهارشنبه پنجم تیرماه ۱۳۹۲، تجمع و اعتراض حامیان محیط زیست در نوشهر توانست تخریب قدیمی‌ترین باغ گیاه‌شناسی ایران را به صورت موقت متوقف کند. نهادهای غیردولتی حامی محیط زیست در ایران، مسئله طرح تخریب این باغ به دلیل احداث یک جاده کمربندی را به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند. اما، حضور اعتراضی فعالان محیط زیست در رسانه‌های حکومتی نیز انعکاس یافت.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که رسانه‌ای حکومتی است، خبرهای مربوط به این تجمع که به صورت آرام برگزار شد، با تأخیر پوشش داد. در این تجمع، حدود سیصد نفر از دوستداران محیط زیست خواهان متوقف شدن طرح تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر شدند. این باغ گیاه‌شناسی با قدمتی در حدود هفتاد سال قدیمی‌ترین باغ گیاه‌شناسی و اکولوژیک در ایران است.

در همین زمینه:
نجات باغ نوشهر با تجمع زیست محیطی

Share