Share

پس از گذشت چهار سال هنوز کنشگرانی هستند که از پیامد بازداشت‌ها و سرکوب خیزش ۸۸ در رنج‌اند. یکی از عوامل فشار بر روی این افراد موضوع وثیقه‌هاست. در اوائل و میانه دهه ۶۰ زندانیان با مصاحبه، انزجارنامه یا تعهد از زندان آزاد می‌شدند. در اواخر این دهه است که گذاشتن وثیقه یا کفیل برای آزادی زندانیان باب شده است.

برای دستگاه قضایی وثیقه نوعی ممر درآمد است و از همین رو، برای زندانیان وثیقه‌های سنگین گذاشته می‌شود که البته فشار را بر روی خانواده ها دو چندان می‌کند. به‌ویژه آن‌که بسیاری از این خانواده‌ها امکان بازپرداخت آن را ندارند و فشار روحی بر روی متهم و خانواده‌ها افزایش می‌یابد. پانته‌آ بهرامی گفت‌وگویی داشته با سعید کلانکی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که وثیقه‌اش به اجرا گذاشته شده است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130709_Saeed_KalanakiPantea_Bahrami.mp3[/podcast]

Share