Share

در روستای ملک‌رود استان گیلان، برداشت تمشک کار زنان محلی است. هر سال، در آغاز تابستان زنان محلی به جنگل می‌زنند و از بوته های قدیمی تمشک وحشی، محصول برداشت می‌کنند. این محصول تازه در بر جاده‌ها یا در دکه های بازار های محلی به فروش می‌رسد. آنچه که باقی می‌ماند، مربای تمشک وحشی می‌شود.

13920418095027389_PhotoL

عکس: مرتضی رفیع‌خواه.

Share