Share

kheredmand-matinفاطمه خردمند، روزنامه‌نگار، محکوم به یک سال زندان است. او اکنون در بیرون از زندان به سر می برد و تقاضای تجدید نظر در حکم خود را مطرح کرده  است.

این  روزنامه‌نگار یک پسر پنج ساله به نام متین دارد و  همسرش مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار، پس از زندان مجبور به ترک ایران شده است.  بر این اساس در صورت عدم تجدید نظر در حکم صادر شده علیه فاطمه خردمند، پسر این زوج روزنامه‌نگار به مدت پنج سال، دور از پدر و مادر خود خواهد ماند.

به همین مناسبت، پانته‌آ بهرامی پیرامون فشارهای روزافزونی که به روزنامه‌نگاران در ایران وارد می‌شود، گفت‌وگویی با مسعود لواسانی، همسر فاطمه خردمند انجام داده است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130712_PanteA_MasoudLawasani_new.mp3[/podcast]

Share